Jakým způsobem určujeme naši odměnu

Odměna za poskytnutou právní pomoc se v zásadě řídí dohodou advokáta s klientem. V tomto smyslu odměnu sjednáváme nejčastěji jako hodinovou sazbu za každou hodinu poskytované právní pomoci. Dále lze sjednat též sazbu za jednotlivé úkony, podílovou odměnu, či jednorázovou odměnu. V případě dlouhodobé spolupráce lze sjednat tzv. paušální odměnu (za určitý časový úsek), která zahrnuje předem sjednaný rozsah hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Konkrétní způsob sjednání odměny za poskytovanou právní pomoc a její výše jsou závislé na dohodě advokáta s klientem při převzetí věci.

V případě absence ujednání o odměně se odměna advokáta určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Více na www.cak.cz.